การใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติข้อเสนอของกระทรวงการคลังว่าด้วยการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% สำหรับผู้ซื้อทุกรายในช่วงเทศกาลตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์ รัฐบาลจะให้ผู้ซื้อคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ในการใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีผู้ซื้อต้องใช้บัตรเดบิตเมื่อซื้อสินค้า

และจะคืนเงินภาษีคืนให้กับพวกเขาผ่านทางบัญชี PromtPay ของตน จำนวนเงินซื้อสูงสุดที่จะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคือ 20,000 บาทต่อนักช้อปซึ่งหมายความว่าเงินคืนสูงสุดจะเท่ากับ 1,000 บาท สินค้าทั้งหมดครอบคลุมยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์